Bilder fra utvandringen

Midt i 1840-årene laget Adolph Tidemand dette motivet med blyant og penn.

Det har med hele utvandringstemaets dramatikk: Kløvhestene er salet, de unge er på reisefot, mens de gamle tar avskjed med tårer. Det var som oftest et farvel for livet. (Hentet fra "Norges Historie")

"Utvandrere"

Laget av Gustav Ventzel

i 1902

Kopi av

"Restauration"

Bygget på Judaberg i Finnøy kommune, Rogaland. Initiativtakerne, båtentusiaster rundt båtbyggeriet til Jørn Flesjå, står bak dette og båten ble sjøsatt 15. april 2010.

Tegning fra "Skillingsmagasinet "

i 1861.


Viser interiør fra et emigrantskip.


(Hentet fra "Norges Historie")

John Bakkens første hus i Milton, Nord-Dakota, ikke langt fra grensa til Canada.


Bildet er fra en senere tid, men gir godt inntrykk av de torvhusene som mange bodde i de første årene etter at de var kommet over.


(Hentet fra "Norges Historie")