Bilder

Nordvikstranda sett fra Svinvikhammaren

"Dampen" Riddervold

ved kai på Nordvik
Bilder fra arbeidet på gard og seter,

og litt transport frå første del av 1900-talet